1922

1922 - Rastúce prepravné nároky vyžadovali aby trať železnice bola v prevádzke aj v zime. Vtedajšie zimy boli bohaté na sneh, a preto bolo potrebné snehovým pluhom trať vyčistiť. Na túto ťažkú úlohu bola vybraná Kométa. Malá a veľmi stabilná električka naplno prejavila spoľahlivosť svojej konštrukcie, najmä však trakčných motorov a elektrických rozvodov, keď v krutých fujaviciach od zimy rokov 1922/1923 pluhovala trate vo Vysokých Tatrách.