120. rokov železničnej trate Studený Potok - Tatranská Lomnica


2015-09-08


Plagat-Tatranska-zel


Veterán klub železníc Poprad Vás pozýva na oslavy 120. výročia železničnej trate Studený Potok - Tatranská Lomnica, ktoré sa budú konať už tútu nedeľu 13.9.2015.

Pri tejto príležitosti budú vypravené mimoriadne historické osobné vlaky zo stanice Poprad - Tatry do Tatranskej Lomnice:
- historická električka Kométa s odchodom zo žst. Poprad - Tatry o 8:08 hod., cez Starý Smokovec a príchodom do žst. Tat. Lomnica o 9:40 hod.,
- historické motoráky Hurvínek s odchodom zo žst. Poprad - Tatry o 10:45 hod., cez Studený Potok a príchodom do žst. Tat. Lomnica o 11:20 hod.

Historické vlaky budú ďalej premávať podľa cestovného poriadku :
- Kométa :
Tat. Lomnica - 11:25 hod. / St. Smokovec - 11:40 hod.
St. Smokovec - 12:25 hod. / Tat. Lomnica - 12:40 hod.
Tat. Lomnica - 14:25 hod. / St. Smokovec - 14:40 hod.
St. Smokovec - 15:25 hod. / Tat. Lomnica - 15:40 hod.
Tat. Lomnica - 16:25 hod. / St. Smokovec - 16:40 hod.
St. Smokovec - 17:08 hod. / Poprad-Tatry - 17:40 hod.

- Hurvínky:
Tat. Lomnica - 12:20 hod. / Poprad-Tatry - 12:50 hod.
Poprad-Tatry - 13:15 hod. / Tat. Lomnica - 13:50 hod. (slávnostný vlak)
Tat. Lomnica - 15:20 hod. / Studený Potok - 15:35 hod.
Studený Potok - 15:40 hod. / Tat. Lomnica - 15:55 hod.
Tat. Lomnica - 16:43 hod. / Poprad-Tatry - 17:15 hod.

Cestovné lístky sa predávajú iba vo vlaku !