Poďakovanie


2019-08-29
Jazdy historickými električkami pre verejnosť sme v roku 2019 mohli realizovať vďaka finančnej podpore :Ministerstvo dopravy a výstavby SRKrajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska
Oblastná organizácia cestovného ruchu Vysoké Tatry
Mesto Poprad
Mesto Vysoké Tatry
Prešovský samosprávny kraj