SELECT 
 `value`
 FROM `seo`
 WHERE `name` = 'siteName'
 LIMIT 1
 
SELECT 
 `id`, `version`, `disabled`
 FROM `plugins`
 
SQL query:
INSERT INTO log (`user`, `ip`, `userAccess`, `text`, `type`, `level`, `object`, `source`) VALUES ('', '100.28.227.63', '10', 'Making a secure Curl request to \"http://www.ecp.kalko.sk/plugins/ecp/curl.php\" with command \"registerSite\" and message \"Register site http://www.kometa.vkz.sk\"', '1', '2', '1', 'curl_request');
MySQL ERROR: Unknown column 'ip' in 'field list'

SQL query:
INSERT INTO log (`user`, `ip`, `userAccess`, `text`, `type`, `level`, `object`, `source`) VALUES ('', '100.28.227.63', '10', 'Curl request failed. No response from server.', '3', '2', '1', 'curl_request');
MySQL ERROR: Unknown column 'ip' in 'field list'

SQL query:
INSERT INTO log (`user`, `ip`, `userAccess`, `text`, `type`, `level`, `object`, `source`) VALUES ('', '100.28.227.63', '10', 'ERROR: Curl request failed. No response from server.', '3', '2', '3', 'tracker');
MySQL ERROR: Unknown column 'ip' in 'field list'

SHOW TABLES LIKE 'userManager_users'
SHOW TABLES LIKE 'userManager_persistent'
Tatranská Kométa
SELECT 
 `title`
 FROM `seo_pages`
 WHERE `url` = '/leto-2019'
 LIMIT 1
 
SELECT 
 *
 FROM `news`
 WHERE `url` = 'leto-2019'
 LIMIT 1
 
SELECT 
 `title`
 FROM `seo_pages`
 WHERE `url` = '/leto-2019'
 LIMIT 1
 

LETO 2019


2019-06-28


SELECT 
 `title`, `path`, `thumbPath`, `alt`, `thumbWidth`, `thumbHeight`
 FROM `gallery`
 WHERE `id` = '150'
 
Tatranské_električky_Leto_2019_sm
S TATRANSKÝMI HISTORICKÝMI ELEKTRIČKAMI

Odvezte sa historickými električkami KOMÉTA a TROJČA z Popradu do Vyskoých Tatier každú nedeľu.
V dňoch: 7.7., 21.7., 4.8., 18.8. a 1.9. Kométou  

V dňoch : 14.7., 28.7., 11.8. a 25.8. Trojčaťom 

 Cena lístka je za jedno pásmo jednosmerne. Pre každé ďalšie, aj len začaté pásmo je potrebné si kúpiť ďalší základný lístok. Sieťový lístok platí na všetky jazdy historickej súpravy v daný kalendárny deň. Vo vlaku neplatia režijné výhody, bezplatná preprava ani iné zľavy. Cestovné lístky predáva sprievodca na nástupišti pred električkou. Na jednotlivých zastávka na trase električka zastavuje na znamenie.

 

 

 

 

ĎALŠIE AKTUALITY

SELECT 
 `id`
 FROM `news`
 WHERE status='published' AND DATE(datePublished) <= DATE(NOW())
 ORDER BY datePublished DESC
 LIMIT 5
 
SELECT 
 *
 FROM `news`
 WHERE `id` = '68'
 LIMIT 1
 
2020-02-20
SELECT 
 *
 FROM `news`
 WHERE `id` = '67'
 LIMIT 1
 
SELECT 
 *
 FROM `news`
 WHERE `id` = '66'
 LIMIT 1
 
2019-12-22
SELECT 
 *
 FROM `news`
 WHERE `id` = '64'
 LIMIT 1
 
SELECT 
 *
 FROM `news`
 WHERE `id` = '63'
 LIMIT 1
 
2019-08-29