Poďakovanie


2017-12-27


zssk_slovensko_narodny_dopravca


Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad organizovalo podujatia v roku 2017
s podporou
Železničnej spoločnosti Slovensko Národným dopravcom.Ď A K U J E M E !