S Kométou sa na Vás tešíme aj v tomto roku


2015-01-15
Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad pripravuje v roku 2015 pre všetkých

záujemcov jazdy historickou súpravou v týchto dňoch:

01.05.2015, 07.06.2015, 21.06.2015, 05.07.2015, 19.07.2015, 02.08.2015, 16.08.2015,

30.08.2015, 06.09.2015 a 13.09.2015.

Informácie o trase a cestovný poriadok uverejníme po ich schválení.