Zrušenie prvomájovej jazdy


2016-04-25
Milí priatelia,


 


dovoľujeme si Vás informovať o zrušení prvomájovej jazdy Tatranskej Kométy.


 


Historická tatranská električka bola pravidelnou súčasťou osláv a prevážala účastníkov tradičného retro sprievodu vo Vysokých Tatrách.


 


Tohtoročný prvomájový sprievod sa  nebude konať z dôvodu tragickej udalosti, úmrtia Juraja Martičeka, protagonistu prvomájového retro sprievodu.


Česť jeho pamiatke!