SELECT 
 `value`
 FROM `seo`
 WHERE `name` = 'siteName'
 LIMIT 1
 
SELECT 
 `id`, `version`, `disabled`
 FROM `plugins`
 
SQL query:
INSERT INTO log (`user`, `ip`, `userAccess`, `text`, `type`, `level`, `object`, `source`) VALUES ('', '44.200.101.84', '10', 'Making a secure Curl request to \"http://www.ecp.kalko.sk/plugins/ecp/curl.php\" with command \"registerSite\" and message \"Register site http://www.kometa.vkz.sk\"', '1', '2', '1', 'curl_request');
MySQL ERROR: Unknown column 'ip' in 'field list'

SQL query:
INSERT INTO log (`user`, `ip`, `userAccess`, `text`, `type`, `level`, `object`, `source`) VALUES ('', '44.200.101.84', '10', 'Curl request failed. No response from server.', '3', '2', '1', 'curl_request');
MySQL ERROR: Unknown column 'ip' in 'field list'

SQL query:
INSERT INTO log (`user`, `ip`, `userAccess`, `text`, `type`, `level`, `object`, `source`) VALUES ('', '44.200.101.84', '10', 'ERROR: Curl request failed. No response from server.', '3', '2', '3', 'tracker');
MySQL ERROR: Unknown column 'ip' in 'field list'

SHOW TABLES LIKE 'userManager_users'
SHOW TABLES LIKE 'userManager_persistent'
Tatranská Kométa
SELECT 
 `title`
 FROM `seo_pages`
 WHERE `url` = '?rok=1912'
 LIMIT 1
 
1912

1912 - V továrni Ganz Budapešť bol pre potreby Tatranskej elektrickej vicinálnej dráhy vyrobený elektrický vozeň TEVD 22, vybavený motormi a elektrickými zariadeniami dodanými bratislavskou spoločnosťou Siemens – Schuckert. V tomto roku prešla tatranská železnica významnými zmenami, pri ktorých sa predĺžila trať železnice na Štrbské Pleso. Pri týchto rekonštrukciách všetky zariadenia dodala firma Siemens. Tatranské osady boli jednými z prvých miest v našej krajine, kde sa rozsvietilo elektrické pouličné osvetlenie a po koľajniciach rozbehli ekologické elektrické vozidlá.