2020-02-20
2019-12-22
2019-08-29
2019-04-23
2019-02-07
2018-12-20
PF 2019
2018-09-22
2017-12-27
2016-12-23
2016-02-12
2015-12-21
2014-12-23
2014-07-30
V súvislosti so schválením nového zákona o verejných zbierkach č. 162/2014 Z. z. ukončujeme dňa 31. júla 2014 verejnú zbierku vykonávanú na základe rozhodnutia Okresného úradu Poprad č. OU-PP-OVVS-2014/02979-0002.

NAJBLIŽŠIE PODUJATIA